Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. 

Odmietnuť všetko môžete tu.


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:
Jana Morgošová
Bellova 1/33
036 01 
Martin
Slovenská republika
IČO:  47 137 169
DIČ:  1049162532
Nie som platca DPH.
Zapísaná č. ObU-MT-OZP-2013/04930-2
Číslo živnostenského registra: 550-22749
e:mail: morgosova@marticonet.sk

 

Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy
Skôr ako začnete objednávať tovar sa prosím zaregistrujte v ľavom hornom rohu, nie je to však podmienka. Tovar si môžete objednať kliknutím na ikonku nákupného košíka a následného prechodu k pokladni, kde svoju objednávku potvrdíte.  Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, objednávka je záväzná, vzniká ňou kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplne vyplnenie všetkých údajov požadovaných systémom pri registrácii.
Obratom Vám príde potvrdzujúci mail o prijatí objednávky.

Dodacie a platobné podmienky
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Ceny sú uvedené vrátane DPH, nie sme platci DPH. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, nesprávne udanou adresou prijímateľa, za poškodenie zásielky zavinené prepravou, prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, zaplatiť za tovar cenu v plnej výške platnej v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru,  je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru
Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný podľa aktuálnej dostupnosti tovaru v čo najkratšom čase. Priemerná doba expedície je 2-5 dní. Pri tovare, ktorý nie je skladom a ani sa aktuálne nenachádza na sklade u našich dodávateľov Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť.
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade výraznej zmene dodávateľských podmienok. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Platby za tovar a poštovné
Tovar zasielame až po zaplatení na náš účet, prípadne formou dobierky. Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou. 
Cenník:
2,20 - poštovné a balné - I. trieda doporučene do 500 g
3,00 - poštovné a balné - I. trieda dopouručene nad 500 g
1,30 - dobierkový príplatok
1,00 - poistenie (objednávky vyššej hodnoty odporúčame poistiť, za prípadnú stratu nepoistenej zásielky nezodpovedáme, v prípade, že si vyberiete balík poistiť, zvážime v akej je hodnote a ak nepoistíme, riziko straty balíčka preberáme na seba)
V prípade objednávky vyššej ako 35,- eur (bez poštových nákladov) a do 500 g, poštovné a balné hradí predávajúci, príplatky si hradí kupujúci. Ak ste si zvolili poštovné pre zásielku do 500 g a v skutočnosti bude balík ťažší, poštovné bude upravené.

Zasielame len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o zaslanie do zahraničia sa prosím informujte vopred, možné zaslať s platbou vopred, poštovné bude upravené.

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín, prípadne kým objednávka nebola odoslaná. Zrušenie objednávky nám zašlite na naš e-mail, prípadne telefonicky, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. Keďže materiál zväčša potrebujete mať čo najskôr doma, ak stíhame expedujeme objednávky aj v deň prijatia, preto prípadné zrušenie nahláste čo najskôr.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci má právo objednávku zamietnuť v prípade, ak má kupujúci u neho neuhradené predchádzajúce záväzky. Objednávka bude zrušená tiež v prípade neúplných a nepravdivých dodacích údajov zo strany kupujúceho.

Vrátenie tovaru
V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, máte právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol predávajúcemu vrátený nepoškodený, nepoužívaný tovar v pôvodnom, nepoškodenom obale spolu s Vaším písomným odstúpením (vzor nájdete na našej stránke) a dokladom o kúpe. Tovar odporúčame pri doprave poistiť. Neposielajte tovar na dobierku. Peniaze za tovar Vám budú vrátené v lehote 14 dní od dňa doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

Reklamácie
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, za škody spôsobené pri preprave nezodpovedáme. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Za vady spôsobené bežným používaním, nesprávnym používaním sa záruka nevzťahuje.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti (uvedená na začiatku týchto obchodných podmienok, tiež na faktúre). Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Poštovné náklady hradí kupujúci, spiatočnú prepravu po vybavení reklamácie hradí predávajúci. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.
Na darčeky k objednávkam a tovar II. triedy sa reklamácia nevzťahuje.

Alternatívne riešenie sporov
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na morgosova@marticonet.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov: Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 041/ 7632 130
041/7632 139
fax č.: 041/ 7632 139
Informácia zverejnená v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. e/ zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov