Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. 

Odmietnuť všetko môžete tu.


Pravidlá súťaže o nákup v hodnote 10,- eur

Pravidlá súťaže o nákup v hodnote 10,- eur

Usporiadateľ súťaže je firma Jana Morgošová, Bellova 1, 036  01  Martin, IČO: 47137169, DIČ: 1049162532, zapísaná č. ŽR 550-24817 (ďalej len usporiadateľ)

Súťaž prebieha počas celého mesiaca august 2022, t.j. od 1.2.2023  od 00,00 do 28.2.2023 do 23,59.
Súťaže sa môže zúčastniť akákoľvej fyzická osoba nad 18 rokov, ktorá splní podmienky súťaže a vyjadrí súhlas s pravidlami a priebehom súťaže.
Podmienky sú nasledovné: súťažiaci urobí objednávku v eshope: www.dimahobby.sk v hodnote
minimálne 5,- eur (bez poštovných nákladov) v období od 1.2.-28.2.2023. Jedna objednávka môže byť zaradená do žrebovania iba jedenkrát. Rozhoduje dátum uskutočnenia objednávky, nie dátum vystavenia faktúry.
Zo súťaže sú vylúčení príbuzní a rodinní známi organizátora.
Výhra – nákup v hodnote 10,- eur, výhra bude odpočítaná výhercovi z nasledujúcej objednávky, najneskôr do 3 mesiacov.
Výherca bude vyžrebovaný zo všetkých objednávok, ktoré splnili podmienky tejto súťaže prostredníctvom online generátora náhodných čísiel, pričom objednávky budú očíslované podľa ich prijatia najneskôr 20 dní od skončenia súťaže.
Výherca stráca nárok na výhru v prípade neuhradenia výhernej objednávky.
Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje usporiadateľovi súhlas so znením týchto pravidiel. Súťažiaci zároveň berie na vedomie prípadnú povinnosť výhru zdaniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi v prípade, ak hodnota výhry presiahne zákonom stanovenú hranicu (pozn.: v čase zverejnenia pravidiel je od dane z príjmu oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru). Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek predčasne ukončiť, prípadne prerušiť bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu v prípadoch, ak podľa posúdenia usporiadateľa nebude možné zabezpečiť z technických alebo iných dôvodov riadny priebeh Súťaže. Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie výhry a súťažiaci nie je oprávnený požadovať od usporiadateľa namiesto výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň súťažiaci nie je povinný výhru prijať.

Ďalšie podmienky súťaže, ktoré nie sú upravené týmito pravidlami, sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Akékoľvek prípadné sťažnosti týkajúce sa súťaže a jej priebehu je možné zaslať usporiadateľovi na emailovú adresu: dimahobby@dimahobby.sk kedykoľvek počas trvania súťaže, najneskôr však do 3 dní od jej skončenia, inak na sťažnosť nebude prihliadnuté. Rozhodnutie usporiadateľa o sťažnosti sa považuje za konečné. Pravidlá súťaže sú k dispozícii na webovej adrese www.dimahobby.sk.